Länkar

På YouTube finns många av mina orgel och körstycken inspelade. Klicka på länken nedan.

https://www.youtube.com

På Kyrkomusik.se finns ett flertal av min orgelstycken utgivna.

https://www.kyrkomusik.se

https://mkmusik.se/wp-content/uploads/2023/04/Kyrkomusik.png

Wessmans musikförlag har en del musik av mig

https://wessmans.com

Trumph förlag har flera orgelverk av mig

https://www.trumph.se

På Bo Ejeby förlag finns mina Sex Latinska hymner för kör

https://www.notpoolen.com

På wikipedia finns en del info om mig

https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Kilvén